نصیربوشهر – محمد کرمی فر: صفحه توئیتر منتسب به حاجی چریک،انتخاب دکتر شیخ موسی احمدی نماینده حوزه جنوبی استان بوشهر،درانتخابات هیئت ریسه کمیسیون انرژی درسال سوم مجلس یازدهم،به عنوان نایب ریس اول درحالی که به مانند همه ادوار خوزستانی ها وفارسی ها درآن دست برتر را داشته وازنظر تعداد نفرات حضورشان پررنگ است *موفقیت بزرگی […]

نصیربوشهر – محمد کرمی فر:

صفحه توئیتر منتسب به حاجی چریک،انتخاب دکتر شیخ موسی احمدی نماینده حوزه جنوبی استان بوشهر،درانتخابات هیئت ریسه کمیسیون انرژی درسال سوم مجلس یازدهم،به عنوان نایب ریس اول
درحالی که به مانند همه ادوار
خوزستانی ها وفارسی ها درآن دست برتر را داشته وازنظر تعداد نفرات حضورشان پررنگ است
*موفقیت بزرگی برای استان بوشهر ونماینده محسوب نموده است*
*سلمنا*
اگر منصفانه وعادلانه این انتخاب را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم
*جدای از غیر همفکر بودن با شیخ اصولگرا ونقد پیوسته ودائمی به رویه ایشان،خصوصا در دوسال گذشته نمایندگی،آن را دستاورد بزرگی میدانم*
چنان که در ادوار گذشته بوشهری ها بالاترین جایگاهی که در هئیت ریسه بدست آورده اند
از سخنگویی و دبیری فراتر نرفته بود
*وخود همواره منتقد پرو پاقرص،عدم حضور نمایندگان استان بوشهر،با این همه ظرفیت وپتانسیل نفتی وگازی،درسطح اول کمیسیون انرژی بوده ام*
*اما فی الحال*
بهتر است ،شیخ،مشاوران وتیم اودر باد این موفقیت رخت پهن ننمایند
ودرهتل پنج ستاره،پیروزی دراین میدان اقامت دائمی نداشته باشند
*پیروزی دراین میدان،با عملی شدن شعارهای انتخاباتی ونوید یک شیخ دگرگون شده در ماراتن انتخابات ،ومطالبات بحق ساکنان پایتخت انرژی حلاوتی دگر بگیرد*
*حاجی چریک جان*
آیا خبر دارید،که در یک سال گذشته ودوره نمایندگی نماینده فعلی
*کرسی های مدیریتی سازمان حکمران در پایتخت انرژی ،با سرعت برق آسایی در اختیار غیر بومی ها قرار گرفته،وتمامی مدیران بومی از میدان رانده شده اند*
*این ادعا میدانی قابل مشاهده است*
*بومی ها،تنها دلخوش به مدیریت های سازمان منطقه ویژه بوده اند،هرچند به این دلخوشی هم بارها نقد حسابی داشته ام*
*ونیک میدانید که دربحث جذب وبکارگیری جوانان جویای کار استان وحوزه انتخابیه،هنوز بد عهدی نفتی ها را مشاهده میکنیم*
*جذب ۵۰ درصدی که قطعا یک آرمان دست نیافتی است*!
با درصدهای خیلی پایین تر هم فاصله داریم
*شیخ چه راهکار وتدبیری پیشه خواهند کرد*؟؟
*چریک جان*
نگاه به ظرفیت های انسانی وشایستگان ونخبگان استان وحوزه جنوب درپارس جنوبی
قهر آمیز بوده،و درصد زیادی ازاین بومی های شایسته،بدلیل بی صدایی به حاشیه رانده شده اند
*در همین یک سال گذشته بی مهری کم نبوده است*
?مجتمع گاز پارس جنوبی متولی دهها پالایشگاه ،وشرکت نفت وگاز پارس هم مسئولیت سکوهای پارس جنوبی را عهده دار است
مجتمع های پتروشیمی هم بماند
*سرمایه متخصص ونخبه استان،شاغل در این غولهای انرژی،چند درصد مناصب مدیریتی را عهده دار هستند*؟؟
قریب به اتفاق مدیران بالادستی ومیانی وحتی سطوح پایین
غیربومی بوده
*ونکته درد آور ماجرا این که عده ای از این مدیران تخصص وتجربه آن چنانی ورزومه روشنی هم ندارند*
*چقدر مدیران این شرکت های متمول در بحث مسئولیت های اجتماعی ونگاه به محیط پیرامونی تعامل وهمکاری داشته اند*؟؟
یک مثال برای اینکه مدیران متخصص بومی دراین ابر غولها
قدرت عرض اندام نداشته باشند
کافیست
*هاشمی*
را با آن هم تجربه وتخصص
هدفمند به جای دیگری رهسپار میکنند
تا مصداق این بیت شعر باشد
*ازباغ می برند چراغانی ات کنند*
*تا کاج جشن های زمستانی ات کنند*
*آب طلب نکرده همیشه مراد نیست*
*گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند*
البته فعالان اجتماعی وقاطبه مردم
این صحنه سازی هارا کاملا واقف هستند
*حاجی چریک*
*امید که ما را به غرض ورزی متهم نکنید*
*درصورت تحقق بخشی از این مطالبات*
*چرا بخشی*؟؟
*چون همه آنها دراین بازه دوساله تا پایان عمر مجلس یازدهم ممکن نخواهد بود*
*همگی به شیخ لبخند میزنیم*
شما هم
همه را در توئیتی به جشن بزرگی دعوت کنید

*ایام عزت مستدام باد*

  • منبع خبر : نصیر بوشهر