با پایان یافتن انتخابات تمامی حواشی منتسب به آن فراموش کرده وخط قرمزی بر ان کشیده و دیگر بجز به توسعه و آبادی حوزه انتخابیه به چیزی دیگر فکر نخواهم کرد مگر به پیشرفت و توسعه حوزه ام حال باید نشست و دید که چقدر جناب شیخ موسی بر این گفته ارزش قائل خواهد شد […]

با پایان یافتن انتخابات تمامی حواشی منتسب به آن فراموش کرده وخط قرمزی بر ان کشیده و دیگر بجز به توسعه و آبادی حوزه انتخابیه به چیزی دیگر فکر نخواهم کرد مگر به پیشرفت و توسعه حوزه ام

حال باید نشست و دید که چقدر جناب شیخ موسی بر این گفته ارزش قائل خواهد شد و تا چه حدی به این مسأله ای که خود عنوان فرموده می ماند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا جناب شیخ موسی احمدی بالاخره شمشیر خود را از غلاف بیرون می کشد و تیزی آن را برای مخالفان و رقیبان انتخاباتی خود نشان خواهد داد یا خیر؟!
باید تاریکی نشست و روشنایی را دید زد تا مشخص گردد که آیا به راستی جناب احمدی حواشی های انتخابات را فراموش کرده یا خیر ؟!
ایشان فرمودند به مسائل پیش امده نمی نگرد و تمام فکر ذهن و همت خود را صرف حوزه انتخابیه اش خواهد کرد . اینک این همان شیخ است و این همان میدان و ایشان سکان دار این کشتی است و ما سرنشینان این کشتی . قضاوت کردن ایشان به نظر کمی زود است. باید منتظر ماند و دید که عقاید ایشان تا چه حد این چنین خواهد ماند .بالاخره ماه پشت ابر برای همیشه پنهان نخواهد ماند و یک روز ظاهر خواهد شد و خواهیم دید که اینبار ایشان با دوران قبلی از نظر رفتاری وسیاسی تغییر کرده و اصلاح شده و قدوم مبارکش را به جهت تحول در حوزه خود گذاشته است و یا عین سابق خواهد ماند.
آیا شیخ اینبار برای اصلاح و جبران مافات دوره نهم به بهارستان رفته است یا بقول سیاسیون این وعده ها ، وعدهای انتخابات است و بس . کی داده؟! کی گرفته؟ ! این حرفها فقط مختص قبل از بهارستانی شدن و فقط جهت گرم شدن بوده است ؟
*سنگ مفت گنجشک مفت* سنگ پرتاب می‌کنند یا می خورد! یا نمی‌خورد؟! اینبار هم سنگی پرتاب شد و از شانس و اقبال شیخ به هدف خورد وایشان راهی مجلس شد.
آیا جناب شیخ احمدی همچنان کما فی السابق وکیل الدوله و یا وکیل الحزب خواهد ماند؟! یا اینبار شیخ ما تغییر کرده است و برای موکلان واقعی خود یعنی مردم حوزه در مجلس طوفان و غوغا خواهد کرد ؟!
علی ایحال بقول سیاسیون باید در تاریکی نشست و روشنایی را پایید و منتظر ماند و انتظار نشست ، مشاهده کرد که شیخ ما در پایان دوره مجلس یازدهم توشه ای و یا کوله باری
برای خود و حوزه اش و برای محبوبیت و بازگشتی مجدد به قلوب مردم حوزه انتخابیه با کارنامه ای قبولی و نمراتی بیست و اثری ماندگار مجلس خود را تمام خواهد کرد.

این روزها حوزه انتخابیه جنوبی چهار شهرستان دیر ،کنگان ،عسلویه ،جم سوالات متعددی در ذهن دارد و هر لحظه این سوال را بر روی زبان خود جاری و از همدیگر و از خود میپرسند

آیا جناب شیخ موسی احمدی به وعده های خود عمل خواهد کرد یا خیر

۱- آیا ایشان اینبار در برنامه خود برای پرورش نیروها ایده ای دارد ؟!
۲- آیا ایشان کلید معمای و رمز قفل تعاونی مرز نشینان کنگان خواهد جوست ؟!
۳- آیا ایشان سهم اشتغال از شرکتهای پارس جنوبی خواهد گرفت ؟!
۴-آیا ایشان سهم اشتغال جوانان و نیروهای بومی در شرکتهای پارس شمالی خواهد گرفت ؟!
۵- آیا برای لنج‌های سفاری و ته لنجی فکری خواهد کرد ؟
۶- آیا جناب شیخ برای مشکلات آب منطقه علی الخصوص کنگان با دیگر نمایندگان و همتای خود جهت رفع مشکلات این مایحتاج اولیه زندگی این استان محروم فکری خواهد کرد ؟!
۷- آیا جناب شیخ همانطور که چراغ سبز انتخابات بعضی اصلاح طلبان منسوخ شده جواب خواهد داد و زیر بال پر آنها خواهد گرفت و جواب اعتماد آنها خواهد داد؟!
۸- آیا بیمارستان حوزه انتخابیه ایشان صاحب اورژانس هوایی خواهد شد ؟!
۹- آیا ایشان اقدامی علیه صنعت علی الخصوص معضل آلایندگی خواهد کرد ؟!
۱۰- آیا ایشان از تمام پتانسیل ها و ظرفیتهای نیرو در منطقه اعم ، از حذب مخالف و یا موافق استفاده خواهد کرد؟!
۱۱- آیا جناب شیخ موسی احمدی خواهد توانست کارنامه ای مقبول در پایان کار برای دوره های بعد خود کسب کند یا اینکه بقول شاعر

آزموده را آزمودن خطاست را به معنای واقعی خود به معرض عموم نشان خواهد داد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر