نصیربوشهرآنلاین – حمید عشایری: طی سالهای گذشته شاهد احداث بازارچه تره بار در منطقه باباعلیشاه بوده ایم که نوید ساماندهی وضعیت دستفروشان این منطقه را می داد و حتی به خاطر این بازار بلوار مجاور آن نیز بسته شد تا از هرگونه مشکلات ترافیکی هم در امان باشیم که البته نبودیم و نخواهیم بود . […]

نصیربوشهرآنلاین – حمید عشایری:

طی سالهای گذشته شاهد احداث بازارچه تره بار در منطقه باباعلیشاه بوده ایم که نوید ساماندهی وضعیت دستفروشان این منطقه را می داد و حتی به خاطر این بازار بلوار مجاور آن نیز بسته شد تا از هرگونه مشکلات ترافیکی هم در امان باشیم که البته نبودیم و نخواهیم بود .

حال پس از گذشت چند سال فقط دو یا نهایتاً سه غرفه ابتدایی آن در اختیار میوه و تره بار فروش های این خیابان قرار داده شده و مابقی هم خاک می خورند .

منطقه باباعلیشاه از نقاط بسیار پرتردد شهر بندری گناوه است که خیابان کم عرض آن جوابگوی تردد و ترافیک موجود را نمی داده و حال نیز در قرق دستفروشان است و بارها هم شاهد تصادفات متعدد در آن بوده ایم .

به دفعات از شهرداران و شوراهای وقت قول حل مشکل را گرفته ایم اما فقط حرف بوده و اقدامی صورت نگرفته و احتمالاً اراده ای برای حل این معضل اساسی وجود ندارد .

این بازارچه با کمی هزینه برای ایجاد روشنایی مناسب و … می تواند جوابگوی حضور بسیاری از دستفروشان این منطقه بوده و بار ترافیکی این خیابان را نیز روان سازد که انتظار است شهرداری سرانجامی به این محل داده و شاهد رونق آن باشیم .

اعضاء شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم می بایست در کنار جنگ و جدل بر سر موضوعات حاشیه ای کمی هم به فکر حل مشکلات شهروندان این منطقه بوده و این موضوع مهم که از خیلی از موارد مطرح شده در جلسات آنها بسیار با اهمیت تر است را پی گیری نمایند .

نقش فرماندار به عنوان رئیس شورای ترافیک شهرستان در این خصوص بسیار مهم است و ورود آنها به این موضوع می توانست تا کنون این معضل را رفع نماید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین