سردار سعید محمد بالاخره سمت گرفت   با حکم وزیر اقتصاد، «سعید محمد» به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.    

سردار سعید محمد بالاخره سمت گرفت

 

با حکم وزیر اقتصاد، «سعید محمد» به دبیری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰