سردر دانشگاه تهران را کلا پنهان کردند ????پس‌از انتشار عکس‌های فارغ‌التحصیلی دختران جلوی دانشگاه تهران که در برخی‌شان، دختران بی‌حجاب بودند، مسوولان با کشیدن یک پرده سبز سردر تاریخی دانشگاه تهران را تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج کردند.  

سردر دانشگاه تهران را کلا پنهان کردند

????پس‌از انتشار عکس‌های فارغ‌التحصیلی دختران جلوی دانشگاه تهران که در برخی‌شان، دختران بی‌حجاب بودند، مسوولان با کشیدن یک پرده سبز سردر تاریخی دانشگاه تهران را تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج کردند.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰