برخی منابع خبری از استعفای سرپرست پتروشیمی پر حاشیه مروارید خبر می دهند. گفته می شود که علی نظر پور به دلیل مواجه با موانع قانونی جهت مدیرعاملی ‌پتروشیمی مروارید⁩ رسما از جایگاه سرپرستی استعفا داده است. این گروه می گویند؛ حسن وفایی، حسن نزهت و عبدالرحیم قنبریان گزینه هایی هستند که از آن ها […]

برخی منابع خبری از استعفای سرپرست پتروشیمی پر حاشیه مروارید خبر می دهند. گفته می شود که علی نظر پور به دلیل مواجه با موانع قانونی جهت مدیرعاملی ‌پتروشیمی مروارید⁩ رسما از جایگاه سرپرستی استعفا داده است. این گروه می گویند؛ حسن وفایی، حسن نزهت و عبدالرحیم قنبریان گزینه هایی هستند که از آن ها به عنوان کاندید این پست یاد می شود.