?آقای وزیر دفاع! دقیقا باید چه اتفاقی بیفتد تا متوجه شوید که پتروشیمی آریا ساسول به سمت نابودی می رود!؟ از زمان حضور محمدرضا حیدرزاده، داماد پرحاشیه بعنوان مدیرعامل آریاساسول ۵ ماه می گذرد و ارزش سهام آریا بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است! آقای «محمدرضا حیدرزاده»  لطفا شفاف و روشن اعلام کنید […]

 

?آقای وزیر دفاع! دقیقا باید چه اتفاقی بیفتد تا متوجه شوید که پتروشیمی آریا ساسول به سمت نابودی می رود!؟ از زمان حضور محمدرضا حیدرزاده، داماد پرحاشیه بعنوان مدیرعامل آریاساسول ۵ ماه می گذرد و ارزش سهام آریا بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است!

آقای «محمدرضا حیدرزاده»  لطفا شفاف و روشن اعلام کنید در یکصد و ۳۳ روز گذشته چه عملکردی در «آریا ساسول» یکی از سودآورترین شرکت‌های پتروشیمی ایران داشته اید؟

  • منبع خبر : نصیر بوشهر