در روز های پایانی هفته گذشته خبری مهم فضای سیاسی ، اجتماعی استان را تحت الشعاع خود قرار داد . یکی از فرمانداران متهم به اختلاس شده و سراسر فضای مجازی و حقیقی را فرا گرفت و حتی گفته شد ساعاتی را در بازداشت نهادهای امنیتی گذرانده و با وساطت مسئولین استانداری با توجه به […]

در روز های پایانی هفته گذشته خبری مهم فضای سیاسی ، اجتماعی استان را تحت الشعاع خود قرار داد . یکی از فرمانداران متهم به اختلاس شده و سراسر فضای مجازی و حقیقی را فرا گرفت و حتی گفته شد ساعاتی را در بازداشت نهادهای امنیتی گذرانده و با وساطت مسئولین استانداری با توجه به اهمیت انتخابات آزاد شده است .

اهمیت این قضیه با توجه به انتخابات آتی مجلس زمانی دوچندان می شود که فرمانداران مسئول اجرای انتخابات در هر شهرستانی هستند و هرگونه شائبه ای در خصوص امانت و درستکاری هر یک از فرمانداران ، داوطلبین نمایندگی مجلس را به سلامت انتخابات مظنون می سازد .
جناب گراوند استاندار بوشهر ، مسئول اجرای انتخابات ؛ به خوبی میداند کوچکترین تردید و شائبه ای ، باعث خدشه ای مهم به سلامت و صحت انتخابات در استان خواهد بود
همچنین استاندار متوجه هستند در ابتدای هر انتخاباتی سوئ ظن ها ، تردیدها و شائبه های تخلف در خصوص بالاترین مجری ان در شهرستانها چه بر سر اطمینان و اعتماد مردم خواهد آورد.
با عنایت به حساسیت موضوع انتخابات و مسائل مطروحه در جامعه پیرامون وقایع اتفاق افتاده اخیر ، پیشنهاد می گردد تا این تردیدها و شائبه ها و رفتار انتخاباتی کاندیداها با توجه به عدم اطمینان ایجاد شده موجب عدم سلامت انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه استان نگردیده و همانند انتخابات شورای شهر بوشهر که ماهها موجب سرگردانی و نارضایتی و ناراحتی کاندیداها و حامیانشان نگردد ، استاندار به عنوان مجری انتخابات دور اندیشی کرده و با تعویض و تغییر مجری انتخابات در شهرستان مورد بحث به پای بندی خود به سلامت انتخابات صحه گذارد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر