رسمی در عید فطر سید رضا حسینی ،بندر کنگان. یکی از سنت ها و رسوم حسنه ای که کنگانی ها نسل اندر نسل در عید فطر آن را برگزار می نمایندسرکشی به خانواده هایی است که بعد از عید فطرسال گذشته (و گاهی عید قربان)یکی از بستگان خود را از دست داده باشند.و این به […]

رسمی در عید فطر

سید رضا حسینی ،بندر کنگان.
یکی از سنت ها و رسوم حسنه ای که کنگانی ها نسل اندر نسل در عید فطر آن را برگزار می نمایندسرکشی به خانواده هایی است که بعد از عید فطرسال گذشته (و گاهی عید قربان)یکی از بستگان خود را از دست داده باشند.و این به بدان معناست که مردم ضمن دادن سر سلامتی به بازماندگان به آنها اعلام می نمایند که ایام غم بسر آمده و باید رخت عزای خود را از تن خارج نمایند و نوعی صله رحم به اقوام و بستگان می باشدو آنها را در عید خود شریک می کنند. باز ماندگان هم با پهن کردن سفره مختصری که هزیته چندانی ندارد و در آن چند کیلو میوه و مقداری شیرینی وجود دارد از آنها پذیرایی می نمایند.مردم هم گاه با خوردن استکان چای ، میوه یا دانه ای شیرینی برای شادی روح اموات فاتحه ای نثار می نمایند. متاسفانه امسال بعضی از افراد به بهانه هزینه این مراسم که گاه حتی در حد یک استکان چای می باشد سعی در از بین بردن این سنت نیاکان و فرهنگ ما می باشند.اجرای مراسمات عمومی ملی و مذهبی نظیر سفره هفت سین، سفرهای نوروزی ،عید فطر ،عید قربان ،ایام مذهبی ،عروسی،گرگشو و …. رانمی توان به بهانه هزینه هارا نابود نمود.زیرا همه این مراسمات به مراتب هزینه هایی خیلی بیشتر از عیدفطر بر مردم تحمیل می نمایند(البته می توان توصیه کرد که در همه مراسمات هزینه ها را پایین آورد)مردم برای خوردن در عید شرکت نمی کنند.بلکه هدف اصلی این بازدیدها همانطور که گفته شد دادن سرسلامتی و احساس همبستگی با این نوع خانواده ها ست.اگر کسی دلش به حال مردم سوخته پاسخ دهد که تعاونی مرزی که همه در آن سهم دارند در سالهای گذشته چه بر سر اموالش آمده است. هزینه های انتخابات مجلس و شورای شهر چگونه تامین می گردد ؟بازار خرید و فروش آرا چگونه است؟وضعیت دخل و خرج سازمانها یی که با هزینه مستقیم مردم اداره می شود در هر سال چقدر می باشد؟ چرا کسی نگران سفره فقرا نیست؟امیدواریم به جای نگران میزان بودجه سفره عید فطر ،به سوالات فوق پاسخ داده شود.
سید رضا حسینی هفده فروردین هزار و چهار صد و سه،بندر کنگان.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین