کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی به بررسی گازهای فلر شده در مشعل ها پرداخته و نوشته است روزانه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روی فلرها دود می شود. بر اساس نمودار بالا، سهم استان خوزستان از «گاز سوزی» بیشتر از سایر استان هاست بطوری که ۳۴ درصد گازهای فلر شده، به استان خوزستان اختصاص دارد. استان […]

کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی به بررسی گازهای فلر شده در مشعل ها پرداخته و نوشته است روزانه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب گاز روی فلرها دود می شود.

سهم هر استان از فلرینگ گاز - میز نفت

بر اساس نمودار بالا، سهم استان خوزستان از «گاز سوزی» بیشتر از سایر استان هاست بطوری که ۳۴ درصد گازهای فلر شده، به استان خوزستان اختصاص دارد.

استان بوشهر با سهم ۳۰ درصدی  و هرمزگان با سهم ۱۵ درصدی در رنبه های دوم و سوم رده بندی میزان فلرینگ قرار دارند.

استان های کهکلویه و بویر احمد هم هر کدام با ۵ درصد از میزان فلرینگ گاز ایران، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.