عباس عبدی در واکنش به اعلام دادستانی قم مبنی بر بازداشت عاملان حمله به یک خانه محجبه در توئیتی نوشت: اگر کسی بپرسد، شما که این همه سرعت عمل دارید، پس چرا هنوز عاملان مسمومیت مدارس قم شناسایی و بازداشت نشده اند، چه توجیهی می‌آورید؟

عباس عبدی در واکنش به اعلام دادستانی قم مبنی بر بازداشت عاملان حمله به یک خانه محجبه در توئیتی نوشت: اگر کسی بپرسد، شما که این همه سرعت عمل دارید، پس چرا هنوز عاملان مسمومیت مدارس قم شناسایی و بازداشت نشده اند، چه توجیهی می‌آورید؟

دادستانی قم

  • منبع خبر : فرارو