معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر: 🔹در زمان حاضر ۲۱ هزار هکتار از نخیلات این استان در دام آفت‌های چوبخوار نخیلات شامل سوسک کرگدنی و شاخک بلند خرما قرار دارند.   🔹در صورت ادامه روند فعالیت این آفت و انجام ندادن اقدام‌های کنترلی مناسب تولید خرما در استان بوشهر در سال‌های آتی دچار […]

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی بوشهر:

🔹در زمان حاضر ۲۱ هزار هکتار از نخیلات این استان در دام آفت‌های چوبخوار نخیلات شامل سوسک کرگدنی و شاخک بلند خرما قرار دارند.

 

🔹در صورت ادامه روند فعالیت این آفت و انجام ندادن اقدام‌های کنترلی مناسب تولید خرما در استان بوشهر در سال‌های آتی دچار مشکلات متعددی می شود و میزان تولید کاهش چشمگیری پیدا می کند.