‏سومدیریت در ‎پتروشیمی مبین در حال تبدیل شدن به یک فاجعه مدیریتی است!   🔸️نفت ما در توئیتی نوشت :  بسیاری از ‎پتروشیمی های مهم و ارز آور کشور از جمله پردیس، زاگرس،آریاساسول، جم، پارس و … از مدار تولید خارج شدند و در این شرایط سخت تامین ارز، میلیون ها ‎دلار خسارت به کشور […]

‏سومدیریت در ‎پتروشیمی مبین در حال تبدیل شدن به یک فاجعه مدیریتی است!

 

🔸️نفت ما در توئیتی نوشت :  بسیاری از ‎پتروشیمی های مهم و ارز آور کشور از جمله پردیس، زاگرس،آریاساسول، جم، پارس و … از مدار تولید خارج شدند و در این شرایط سخت تامین ارز، میلیون ها ‎دلار خسارت به کشور تحمیل کرده است!

 

 

  • منبع خبر : نفت ما