نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:   در آذرماه که ( برج فَردهَ) نام دارد اگر هوا سبک‌ یا صاف باشد یعنی طوفان شمال کم تر ی بیایید. در ( چله ) هوا سنگین می شود طوفان شمال زیاد می آید.که امسال همین اتفاق افتاد و در( چله ) هوا همش طوفانی بود که برای […]

نصیربوشهر – ناخدا جواد غلام نژادجبری:

 

در آذرماه که ( برج فَردهَ) نام دارد اگر هوا سبک‌ یا صاف باشد یعنی طوفان شمال کم تر ی بیایید. در ( چله ) هوا سنگین می شود طوفان شمال زیاد می آید.که امسال همین اتفاق افتاد و در( چله ) هوا همش طوفانی بود که برای صیادان بدرد نمیخورد که حتی قاطغ هم صید نمی کنند چون بیش از اندازه امسال شمال آمد.

صیادان بین ۲۰تا۲۵ عدد تور در دریا میریزند که ۲۴ ساعت تور داخل أب دریا است و در حال حرکت کردن می باشد.

این تورها تقریباً ۲کیلومتر طول دارنند.که اگر ما ساعتی حساب کنیم داخل ۲۴ساعتی که در دریا هستند ساعتی ۱کیلو هم صید کند پایان برداشت تور می شود ۲۴کیلو ماهی صید کرد ولی موقعی که تور تمام میشد بین ۷تا۱۰کیلو ماهی هر صیاد صید کرده بود.به این علت است که شمال زیاد برای صیادان باعث ضرر است.از الان به بعد آب دریا کثیف است و این خود باز هم صیادان را از صید می اندازد.چون تورهای سطح زی که می‌ریزند دریا آب کثیف به تور می‌خورد و تور را با خود به پایان هدایت میکند و این باعث بی صید و حتی گاهی اوقات تورهای صیادان به کف دریا می رود و دیگر پیدا نمی شود.این کثیف آب باعث می شود که صیادان نروند دریا و برای مهاجرت ماهیان خوب می شود چون دیگر تورهای ماهیگیری جلویشان نیست و آزاد می توانند به سمت مقصد حرکت کنند.این کثیفی آب تا قبل از شمال (پیرزن) وجود دارد به محظ اینکه شمال ( پیرزن) آمد آب دریا هم تغییر می‌کند و تمیز می شود.

ماهی خارو و قباد از مطاف به سمت بخش ساحلی در حرکت است و بعد از شمال (پیرزن) در بوشهر صید می شود و بعد به سمت شمال استان بوشهر مهاجرت می کند

به خاطر ( سُردَهَ)است که صیادان از پاییز تا الان بیکار هستند.

به آب کثیف هم می گویند ( آب دله )

سُردَهَ : به معنی سرما زده است.

 

باتشکرو همکاری از

ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر