👈علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سکوت این روز‌های سعید جلیلی و پایداری منطقی نیست، چون با حرص و جوش‌هایی که آن‌ها در زمان دولت قبل درباره برجام می‌خوردند همخوانی ندارد 🔹مخالفان برجام فکر می‌کردند رسیدن به تفاهم دستاورد بزرگی است که جریان مقابل به دست می‌آورد و در مقابل اعتبار سیاسی‌شان لطمه می‌خورد […]

👈علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سکوت این روز‌های سعید جلیلی و پایداری منطقی نیست، چون با حرص و جوش‌هایی که آن‌ها در زمان دولت قبل درباره برجام می‌خوردند همخوانی ندارد

🔹مخالفان برجام فکر می‌کردند رسیدن به تفاهم دستاورد بزرگی است که جریان مقابل به دست می‌آورد و در مقابل اعتبار سیاسی‌شان لطمه می‌خورد بنابراین می‌خواستند حقایق را بپوشانند تا تفاهم به انجام نشود.

🔹امروز این گروه ساکت هستند، چون مذاکرات وین اگر به نتیجه برسد، آن‌ها پس از لغو تحریم‌ها می‌توانند تمام دستاورد‌های برجام را مال خود کنند و از مزایای آن بهره ببرند. متأسفانه این جریان منافع ملی را نادیده می‌گیرد و در رسیدن به اهداف سیاسی‌اش حد یقف برای خود قائل نیست.

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰