👈هفته گذشته بود که فیش نجومی و ۳۰ میلیونی ا.خ منتشر شد؛ او که ابتدا دبیر انجمن هرمزگان بود و بعدها راهی خبرنامه دانشجویانی شده بود که علی خضریان نماینده فعلی مجلس به همراه چند نفر آن را تاسیس کرده بود. حال فیش نجومی از دیگر جوان ۲۷ ساله عضو جبهه پایداری به دست‌مان […]

 

👈هفته گذشته بود که فیش نجومی و ۳۰ میلیونی ا.خ منتشر شد؛ او که ابتدا دبیر انجمن هرمزگان بود و بعدها راهی خبرنامه دانشجویانی شده بود که علی خضریان نماینده فعلی مجلس به همراه چند نفر آن را تاسیس کرده بود. حال فیش نجومی از دیگر جوان ۲۷ ساله عضو جبهه پایداری به دست‌مان رسیده که نشان می‌دهد در زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان چه می‌گذرد. م.ج عضو جبهه پایداری با سابقه دبیرکلی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن و با رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮔﺬاری دولتی با عنوان شغلی معاون مدیرعامل در شرکت زمزم و حقوق نجومی بالای ۳۰ میلیون مشغول به کار است.

 

➕علی خضریان عضو جبهه پایداری که به واکنش‌های تندش در برابر تخلفات معروف است تاکنون درباره فیش‌های‌ حقوقی نجومی جوانانی که درکنارش بودند، [آنهم با رشته غیر مرتبط] واکنشی نشان نداده و سکوت کرده است.

👈این درحالی است که بر اساس شنیده‌ها میانگین حقوق دریافتی سایر پرسنل شرکت زمزم کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.

  • منبع خبر : عصر فوری