سیدحسن خمینی: می‌گویند مردم هزار مشکل دارند، شما روحانیون، صحبت می‌کنید اگر به کره ماه رفتیم، کدام طرف نماز بخوانیم؟! / این انتقاد، وارد است 🔹انتقادی به روحانیون وارد است و می‌گویند، «مردم هزار مشکل دارند و شما راجع به این صحبت می‌کنید که اگر به کره ماه رفتیم به کدام سمت نماز بخوانیم؟! این […]

سیدحسن خمینی: می‌گویند مردم هزار مشکل دارند، شما روحانیون، صحبت می‌کنید اگر به کره ماه رفتیم، کدام طرف نماز بخوانیم؟! / این انتقاد، وارد است

🔹انتقادی به روحانیون وارد است و می‌گویند، «مردم هزار مشکل دارند و شما راجع به این صحبت می‌کنید که اگر به کره ماه رفتیم به کدام سمت نماز بخوانیم؟! این سخن یعنی راجع به مسائل فرضی صحبت می‌کنید.

🔹البته یک وقت هست که بیان اینها برای این است که قدرت علمی خود را به کسی نشان دهید که در آن صورت عیب ندارد، ولی وقتی کسی می‌خواهد پژوهش کند، پژوهش باید راجع به درد امروز جامعه باشد.

  • منبع خبر : جماران