«سیدپیروز موسوی» مدیرعامل اسبق پایانه‌های نفتی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به‌عنوان رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی «زیرمجموعه گروه اویک» منصوب شد.

 «سیدپیروز موسوی» مدیرعامل اسبق پایانه‌های نفتی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به‌عنوان رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی «زیرمجموعه گروه اویک» منصوب شد.

  • منبع خبر : انرژی نیوز