مدیرعاملی شرکت پتروشیمی بوشهر در عسلویه به سیدپیروز موسوی، مرد مجرب و متخصص صنعت نفت رسید. با حکم افشار بازیار، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، سیدپیروز موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب شد. موسوی قبلاً مدیرعاملی پایانه های نفتی خارک و سازمان منطقه ویژه پارس را در کارنامه خود دارد.    

 

مدیرعاملی شرکت پتروشیمی بوشهر در عسلویه به سیدپیروز موسوی، مرد مجرب و متخصص صنعت نفت رسید.

با حکم افشار بازیار، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان، سیدپیروز موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب شد.

موسوی قبلاً مدیرعاملی پایانه های نفتی خارک و سازمان منطقه ویژه پارس را در کارنامه خود دارد.

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر