گروه خودروسازی بهمن اعلام کرد شرایط پیش فروش وانت کارا ۲۰۰۰ سی سی با قیمت غیر قطعی از روز یکشنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح تا یکشنبه مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعمال شده ارائه می شود.

گروه خودروسازی بهمن اعلام کرد شرایط پیش فروش وانت کارا ۲۰۰۰ سی سی با قیمت غیر قطعی از روز یکشنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح تا یکشنبه مورخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۶ یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل و با شرایط اعمال شده ارائه می شود.

  • منبع خبر : طلا