🔹طرف رفته خواستگاری، پدر عروس بهش گفته برو واسه انتخابات مجلس ثبت‌نام کن، اگه تایید صلاحیت شدی بهت دختر میدیم، اگه نشدی نه !

🔹طرف رفته خواستگاری، پدر عروس بهش گفته برو واسه انتخابات مجلس ثبت‌نام کن، اگه تایید صلاحیت شدی بهت دختر میدیم، اگه نشدی نه !

  • منبع خبر : عصر فوری