شرط معدل در استخدام، قانونی نیست ?با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط معدل در استخدام منطبق با قانون شناخته نشد.

شرط معدل در استخدام، قانونی نیست

?با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط معدل در استخدام منطبق با قانون شناخته نشد.

  • منبع خبر : خبرفوری