بررسی گزارش ماهانه پتروشیمی زاگرس در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد مقدار تولید و فروش شرکت در این ماه کاهش شدیدی داشته است. به طوری که مقدار تولید زاگرس از ۸۶۷ هزار تن در شهریور با کاهش حدود ۳۶ درصدی به ۵۵۹ هزار تن در مهرماه رسیده است. همچنین تناژ تولید زاگرس در مهرماه سال […]

بررسی گزارش ماهانه پتروشیمی زاگرس در مهرماه سال جاری نشان می‌دهد مقدار تولید و فروش شرکت در این ماه کاهش شدیدی داشته است. به طوری که مقدار تولید زاگرس از ۸۶۷ هزار تن در شهریور با کاهش حدود ۳۶ درصدی به ۵۵۹ هزار تن در مهرماه رسیده است. همچنین تناژ تولید زاگرس در مهرماه سال گذشته حدود ۲۶ درصد بیشتر از رقم فعلی بوده است.

این ارقام نزولی در سمت مقدار فروش زاگرس نیز تکرار شد؛ به طوری که تناژ فروش پتروشیمی زاگرس در مهرماه نسبت به شهریور بیشتر از ۴۰ درصد پایین آمد و از ۴۱۹ هزار تن به ۲۴۹ هزار تن رسیده است. گفتنی است مقدار فروش زاگرس در مهرماه امسال حدود هفت درصد از فروش ۲۶۹ هزار تنی شرکت در مهر ۱۴۰۱ نیز کمتر بوده است.

 

کاهش درآمد ماهانه زاگرس در مهر

همین نزول مقدار فروش زاگرس در مهرماه سبب شد تا درآمد ماهانه این پتروشیمی با کاهش بیش از ۳۵ درصدی روبه‌رو شود. به نحوی که درآمد ماهانه زاگرس از سه هزار و ۴۴ میلیارد تومان در شهریور به هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان رسیده است. هرچند این رقم حدود ۱۹ درصد بیشتر از درآمد هزار و ۶۳۶ میلیارد تومانی زاگرس در مدت مشابه سال گذشته بوده است. این موضوع تنها به واسطه رشد قیمت متانول طی یک سال گذشته بوده و به بهبود عملکرد زاگرس مربوط نیست.

 

شارژ زاگرس با رشد قیمت متانول

همان‌طور که گفته شد صعود قیمت جهانی متانول در یک سال گذشته تاثیر بسزایی بر درآمد متانول سازها داشته است. یکی از این پتروشیمی‌ها زاگرس بوده است. اگر نرخ فروش متانول زاگرس مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌کند که این عدد در یک سال گذشته بیشتر از ۲۸ درصد رشد کرده و همین موضوع نیز درآمد شرکت را در مقایسه با مهر سال گذشته بالا برده است.