شرکت کشتیرانی ایران: اجازه ورود به بنادر چین را نداریم ????رییس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: از سال گذشته ورود ناوگان شرکت کشتیرانی ( ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران) به بنادر چین ممنوع است.  

شرکت کشتیرانی ایران: اجازه ورود به بنادر چین را نداریم

????رییس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: از سال گذشته ورود ناوگان شرکت کشتیرانی ( ناوگان ملی جمهوری اسلامی ایران) به بنادر چین ممنوع است.

 

  • منبع خبر : جماران