🔹حجت‌ عبدالملکی وزیر کار و رفاه در حکمی، محمد اسکندری را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.   🔹اسکندری در واقع شریک تجاری عبدالملکی محسوب می‌شود که شرکتی به نام پیشگامان اقتصاد صادقین را در سال ۱۳۹۰ تاسیس کرده‌اند.   🔹صندوق بازنشستگی کشور یکی از مهمترین دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در کشور محسوب […]

🔹حجت‌ عبدالملکی وزیر کار و رفاه در حکمی، محمد اسکندری را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.

 

🔹اسکندری در واقع شریک تجاری عبدالملکی محسوب می‌شود که شرکتی به نام پیشگامان اقتصاد صادقین را در سال ۱۳۹۰ تاسیس کرده‌اند.

 

🔹صندوق بازنشستگی کشور یکی از مهمترین دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که قرار است محل اصلی و مرجع پاسخگویی بازنشستگان برای مطالباتشان باشد

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰