????حجت‌ عبدالملکی وزیر کار و رفاه در حکمی، محمد اسکندری را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.   ????اسکندری در واقع شریک تجاری عبدالملکی محسوب می‌شود که شرکتی به نام پیشگامان اقتصاد صادقین را در سال ۱۳۹۰ تاسیس کرده‌اند.   ????صندوق بازنشستگی کشور یکی از مهمترین دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در کشور محسوب […]

????حجت‌ عبدالملکی وزیر کار و رفاه در حکمی، محمد اسکندری را به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشور منصوب کرد.

 

????اسکندری در واقع شریک تجاری عبدالملکی محسوب می‌شود که شرکتی به نام پیشگامان اقتصاد صادقین را در سال ۱۳۹۰ تاسیس کرده‌اند.

 

????صندوق بازنشستگی کشور یکی از مهمترین دستگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که قرار است محل اصلی و مرجع پاسخگویی بازنشستگان برای مطالباتشان باشد

 

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰