استاد شفیعی کدکنی گفت: بچه‌ها هیچ گناهی ندارند آن‌ها استعداد و شوق دارند. روز‌های سه شنبه که به دانشگاه می‌روم دانشجویان روی زمین نشسته اند تا به درس گوش دهند. شوق برای یادگیری در نسل جوان ما نه تنها کم نشده بلکه افزوده شده است. مشکل از برنامه ریزی مسئولان و دولت‌ها است. باید برای […]

استاد شفیعی کدکنی گفت: بچه‌ها هیچ گناهی ندارند آن‌ها استعداد و شوق دارند.

روز‌های سه شنبه که به دانشگاه می‌روم دانشجویان روی زمین نشسته اند تا به درس گوش دهند.

شوق برای یادگیری در نسل جوان ما نه تنها کم نشده بلکه افزوده شده است.

مشکل از برنامه ریزی مسئولان و دولت‌ها است.

باید برای مسئولان، اصل اول، ایران باشد، اما نیست.

  • منبع خبر : فرارو