نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   ضربه شمال( تریه) اگر مدت زمانش بیشتر شود تأثیر می گذارد بر روی وزیدن شمال( چهار چهار) چون قدرت شمال (تریه) از شمال (چهار چهار) بیشتر است . تاریخ وزیدن شمال (چهار چهار ) در بین صیادان دو روایت دارد ‌ نظریه اول بعضی ها از صیادان می گویند […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

ضربه شمال( تریه) اگر مدت زمانش بیشتر شود تأثیر می گذارد بر روی وزیدن شمال( چهار چهار) چون قدرت شمال (تریه) از شمال (چهار چهار) بیشتر است .
تاریخ وزیدن شمال (چهار چهار ) در بین صیادان دو روایت دارد ‌
نظریه اول
بعضی ها از صیادان می گویند که ۴ روز آخر دی ماه یعنی ۲۶دی ماه و ۴ روز اول ماه یعنی ۴بهمن ماه می وزد .
ولی چون شمال( تریه) ۲۰تا۲۵ دی ماه می وزد و اگر عقب بیفتد که امسال هم عقب افتاده است نمی شود که هنوز شمال (تریه) تمام نشده است شمال(چهار چهار) بوزد.
نظریه دوم
چله یعنی ۴۰ روز نه ۲۶ روز که ۳۶ روز از چله بگذرد ۴یا ۵ بهمن ماه می وزد که چهار روز از چله کوچک و چهار روز از چله بزرگ بگذرد شمال (چهار چهار ) می وزد .
شمال چهار چهار بین شمال های (تریه و تویبه) است .
موقعی که شمال ( تریه) می وزد دمای هوا کم و هوا خنک می شود که شمال ( چهار چهار ) هم اضافه می شود و سرما پشت سرما و صید کم می شود چون ماهی های که موقعی ضربه ( تریه) از ساحل به سمت دریا رفتند دیگر فکر آمدن به ساحل نمی کنند و این یعنی چندین روز بیکاری برای صیادان به وجود می آورد.
شمال (چهار چهار) وازنک هم دارد ولی بعد از ۳تا ۴ روز طوفان کم می شود
با تشکر و همکاری
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر