مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: 🔹لکه‌های نفتی موجب ایجاد آلودگی در ساحل کنگان شده که بررسی اولیه نشان دهنده تخلیه مواد نفتی از شناور و کشتی‌های نفتکش است که اقدامات لازم برای شناسایی منشا و کشتی متخلف با همکاری نهاد‌های مختلف آغاز شده است.   🔹 مردم تا پاکسازی کامل محدوده آلوده به لکه‌های […]

 

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

🔹لکه‌های نفتی موجب ایجاد آلودگی در ساحل کنگان شده که بررسی اولیه نشان دهنده تخلیه مواد نفتی از شناور و کشتی‌های نفتکش است که اقدامات لازم برای شناسایی منشا و کشتی متخلف با همکاری نهاد‌های مختلف آغاز شده است.

 

🔹 مردم تا پاکسازی کامل محدوده آلوده به لکه‌های نفتی در حدفاصل بندر تمبک تا شهر کنگان از ورود به ساحل خودداری و از شنا در محدوده آلوده به لکه‌های نفتی خودداری کنند.