نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   بهترین و مناسب ترین شناورهای بادبانی است که در قدیم وحال حاضر مورد استفاده می باشد.درتاریخ دریانوردی سابقه دیرینه ای دارد.چهارصد سال پیش درکتاب (ابن ماجد)عکس و اسم شناور( بوم ) بوده است.یکی از سازندگان اصلیاین شناوره کشورهای هند و ملیبار( مالابار ) است.کشور کویت قبل از اکتشاف نفت […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

بهترین و مناسب ترین شناورهای بادبانی است که در قدیم وحال حاضر مورد استفاده می باشد.درتاریخ دریانوردی سابقه دیرینه ای دارد.چهارصد سال پیش درکتاب (ابن ماجد)عکس و اسم شناور( بوم ) بوده است.یکی از سازندگان اصلیاین شناوره کشورهای هند و ملیبار( مالابار ) است.کشور کویت قبل از اکتشاف نفت کم در آمدی بامردم فقیر که بیشتر درآمد آنها از دریانوردیصیادی و شناوو سازی بوده است.که در ساخت شناور سازی استادان ماهری داشتند که اکثر تعداد بوم های خلیج فارس ساخت استادان کویتی است ودریانوردان بسیار ارزنده ای استاد بزرگ (ناخدا بن گتامی)که در دریا راهنمایی بسیار موثر و کتاب ارزشمند (مجراهای خلیج فارس و اقیانوس هند تا آفریقا) که هم راهنما بوده و هم ناخدایان از کتاب او استفاده می کردند. (بوم )در جا به جایی کالاهای تجارتی نقش بسزای داشته است.کویت در آن زمان به همه چیز نیازمند بود(آب،میوه و تربار )از بوشهر (آب) از آبادان و خشکبار از حاشیه نشین شط(جزیره مینو،گسبه،منیوهی) به کشور کویت می بردند

در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استفاده بسیار قرار می گرفت در دریا وقتی با طوفان و موج مواجه می گردد به خوبی می تواند مانور دهد چون عقب و جلو آن برش آب دارد و از طفر آن عبور می کند.

بوشهر برای ساخت شناور(بوم) صاحب سبک بوده و در اصل بوم یک شناور بادبانی است که در این ۵۰سال اخیر از متورهای دیزلی برای حرکت استفاده می شود

دریانوردان ایرانی و عرب برای تجارت و حمل بار با بوم تا سواحل آفریقا و هندوستان مسافرت می‌کنند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر