نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – ۱۴تیر روز شهرداریها و دهیاری ها بهانه ای شد که در شیوع موج پنجم کرونا،تاثیرگذاری این بیماری بر شهرداریها،چالش های فعلی و افق پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.به اذعان اکثریت مدیران شهری و کارشناسان این حوزه ،سقف درآمدی شهرداریها به سبب شیوع بیماری کرونا ریزش های قابل […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی – ۱۴تیر روز شهرداریها و دهیاری ها بهانه ای شد که در شیوع موج پنجم کرونا،تاثیرگذاری این بیماری بر شهرداریها،چالش های فعلی و افق پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.به اذعان اکثریت مدیران شهری و کارشناسان این حوزه ،سقف درآمدی شهرداریها به سبب شیوع بیماری کرونا ریزش های قابل توجهی داشته است.در کلان شهر تهران کاهش یک سوم درآمد شهرداری به سبب همین بیماری بوده است و یقینأ به سبب قرنطینه و تعطیلی اصناف و خرده فروشی ها،کاهش شدید تردد های درون و برون شهری و…درآمد زایی های شهرداریها نیز کاهش یافته است.از آنجا که شهرداری نهادی غیرانتفاعی است و بخشی از تامین بودجه آن از جیب دولت می باشد،کاهش درآمد مالیاتی،تشدید تحریم ها و تداوم کرونا پرداختی های دولت برای تامین بودجه شهرداریها را نیز قابل متاثر از خود کرده است.بیشترین آسیب اما متوجه شهرداریهای کوچک که کمترین درآمد پایدار را دارا و بصورت کامل چشم انتظار دولت برای تامین مالی هستند،می باشد.در شرایط پیوند نامیمون کرونا و تحریم و سایه انداختن آن بر خدمات دهی بهینه و توسعه و عمران شهرداریها می طلبد شوراهای شهر و شهرداران منتخب طرحی نو در اندازند.کرونا هرچند با قرنطینه و نیمه تعطیل نمودن اصناف و کاهش سرمایه گذاریها و ساخت وسازها شهرداریها را به چالش کشیده است اما نگاه تحول خواهانه و نواندیشانه با اخذ داده ها از یک بانک اطلاعاتی جامع و مستند از چالش های بوجود آمده ،میزان خسارات و موارد مستعد آسیب ،راهکارهای نوین را تعریف کنند.اگر کرونا به محدودیت انسانها و کاهش فعالیت های اقتصادی و ترددها و مسافرت ها و دیدو بازدیدها و دورهمی ها منجر شد اما در پسا کرونا این موارد بصورت طوفانی جبران می شود.مسافرت ها بیشتر می گردد،دیدارها تازه و ماندگاری در شهرها نیز بیشتر است.واضح تر آنکه خانواده ای که به سبب کرونا ،محدودیت سفر و دورهمی داشته پس از اجرای طرح واکسیناسیون عمومی اولین گزینه اش را گردش انتخاب می کند.پس محوری ترین و بهترین راهکار برای کسب درآمد شهرداریها و جبران خسارت های دوران کرونا را با “ساخت و توسعه زیر ساخت های گردشگری،تفریحی ،رفاهی،مهمانپذیرهای استاندارد،پارک های  بازی،پارکینگ ها و مراکز خرید و تورهای گردشگری”جبران کند.موارد مطروحه همه از شاخص های برجسته برای تامین درآمد های پایدار شهرداری است.لذا می طلبد هم اکنون تمام شهرداریها ی فاقد واحد گردشگری و سرمایه گذاری اقدام به تشکیل این واحد یا در صورت داشتن به تقویت و افزایش جذب سرمایه گذار و ایجادساختارسازیها اقدام نمایند.فراموش نکنیم تاب آوری شهرداریها در مقابل هجوم کرونا بر بدنه درآمدی آن روز با روز ضعیف تر می شود.سازگاری شهرداری ها با وضع موجود تبعاتش را در میان مدت خواهد دید.در جایی که دولت به سبب تحریم های ظالمانه به بودجه انقباضی و کاهش تصدی ها تن داده،شهرداریها نیز کیفیت خدمات خویش را چون سابق نمی توانند بهینه انجام دهند.نتیجه آنکه منتخبان جدید شورای شهر به تدوین برنامه های تشویقی با محوریت جذب سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت و پروژه های گردشگری تفریحی اقدام و شهرداران منتخب شورا نیز نگاه استراتژیک و عمل گرایانه داشته باشند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر