شهرداری در ایران نهادی عمومی و غیردولتی است و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها،دارای وظایفی متعدد و گسترده است و به سبب وظایف ذاتی خود با بیشتر سازمانهای دولتی در ارتباط است. وظایف شهرداریها در ایران با شهرداری های دیگر کشورها، بویژه کشورهای توسعه یافته دارای تفاوتهائی است که فعلا فرصت و مجال پرداخت به […]

شهرداری در ایران نهادی عمومی و غیردولتی است و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها،دارای وظایفی متعدد و گسترده است و به سبب وظایف ذاتی خود با بیشتر سازمانهای دولتی در ارتباط است.

وظایف شهرداریها در ایران با شهرداری های دیگر کشورها، بویژه کشورهای توسعه یافته دارای تفاوتهائی است که فعلا فرصت و مجال پرداخت به آنها وجود ندارد.
حدود سه سال پیش بود که نمایندگان مردم در شورای شهر بوشهر کنار هم قرار گرفته تا منشاء خدمات مستمر بر اساس شرح وظایف ذاتی خود به شهر و مردمانش باشند، شورا در این دوره می بایست ناظِرِ به ا تمام رساندن طرحها و پروژه های نیمه تمام و برزمین مانده دوره شورای قبل باشد و مضاف بر آن می بایست ، نیاز شهر و کمبودهای موجود نیز، مورد لحاظ قرار گرفته و اقدامات اجرائی موازی نیز انجام گیرد، اما متاسفانه از روز اول صدارت کرسی نشینان شورا ، بعضی نمایندگان با عدم همکاری، همفکری وهمدلی بایکدیگر ،بوی نفاق ، تفرقه، منیت، خودبزرگ بینی وعدم سازشکاری را به مشام موکلین خود رساندند، آش شور شورا آنقدر پرنمک بود که با هیج سازی نه تنها شوری ان کم نشد بلکه در ناقوس مخالفت با یکدیگر آن قدر علنی و رسانه ای دمیدند که اظهر من الشمس شد ، این گروه ۹ نفره که بایستی نمادهمگونی ،اتحاد و وفاق باشند تا براساس آن ،بتوانند شهری اباد و سرسبز همراه با مبلمان شهری پیشرفته وبراساس استانداردهای لازم ودر خور شان مردم بسازند وفونداسیون پیشرفت پایه ریزی نمایند تا موجب، سربلندی، رضایت و آسایش مردم باشند متاسفانه چند دستگی در میان این مجموعه ناهمگون ، تیشه به ریشه وخواست ومطالبات موکلین خود زد و موجب عقب گردی غیر باور شد، که متاسفانه با نا امیدی و یاس مردم همراه گردید ، علاوه بر آن عدم ثبات در تصمیم گیریها و تصمیم سازی ها ،جابجائی های چندباره شهرداران و تعیین سرپرست شهرداری نقصی مضاعف بر شورا وارد کرده است . پذیرفتنی و قابل باور است که اختلاف وتنوع سلائق ونقادی می تواند زمینه رشد وبلوغ شورا در تصمیم گیریها وتصمیم سازی ها باشد اما باید بهاء وهزینه های پرداخت آن اختلاف سلیقه ها را هم بدانیم ، این اختلافات و دو دستگی ها ریشه ای و بنیادین بود بطوری که ضرروزیان مادی ان وهدر رفت زمان، دودش به چشم شهروندان بوشهری رفت.
در موضوع انتخاب شهردارجدید که از دارالعباده یزد قدم رنجه فرموده و قدم بر دیدگان ما گذاشته ؛( ای غبار خاک پایت
طوطیان چشم ما) شهردار شده و ما بوشهریها که از قدیم الایام در مهمان نوازی شهره بوده و هستیم، احترام به انتخاب کنندگان و احترام به شهردار جدید می تواند پشتیبان فعالیتهای پیش روی شهرداری باشد، البته در این خصوص نکاتی به ذهن کُند ما خطور می کند که دانستن آن خالی از لطف نیست. ۱) این انتخاب حکایت از قحط الرجال بودن نیروهای بومی شهری واجدالشرایط و متخصص شهرم دارد.۲) : این انتخاب ظاهراََ دارای اشکالاتی بوده که چند نفر از نمایندگان شورا عکس العمل شدید نشان داده اند که لازم است مطلعین واهل فن به آن ورود کرده و درجهت تنویر افکار عمومی شفاف سازی نمایند.
۳)؛ شهردار محترم چرا در شهر خود(یزد) بعنوان شهردار انتخاب نشده تا منشاء خیر وبر کت باشد، البته ،قضاوت نمی کنیم نسبت به توانمندی وداشته های فنی ایشان ، و آیا ایشان شهردار توانمندی بوده که از شهر ودیار خود هجرت کرده وعطای شهرش را به لقایش بخشیده باشد یا موارد دیگری مطرح بوده و هست ویا کاری که در بوشهر مرسوم نبوده ! و خبری از لابی گری نبوده ! با بند (پ) یا لابی گری شهردار شهرم شده باشد،! آیا در یزد به نیروی غیر بومی از جمله فرد بوشهری حتی با دارا بودن جمیع شرایط بازهم پست شهرداری می دهند، از قدیم الایام ما بوشهریها مهمان نواز از نوع کاملش بوده وبه غریبه نوازی شهره که عزت و احترام خاصی به غریبه ها قائل هستیم بطوری که از داشته ها و توان بومی خود غفلت کرده ایم ، به هر جهت، آیا شهردار جدید بعنوان ناجی شهر که سکان هدایت ان را بدست گرفته ، با شهری بیمار که در بستر بیماری است و دست و پا می زند که مبادا به زخم بستر دچار نشود چه خواهد کرد ،شهردار آمده که نسخه نوین به روز ومدون بپیچد و طرحی نو دراندازد واین بیماررا نجات دهد و روزمرگی، یکنواختی و سکون را از این دیار بزداید وشهری سرفراز برایمان ترسیم کند، ان شاءالله آنقدر توانمند باشد که اینگونه انتظارات مردم را جامه عمل بپوشاند. اعضای محترم شورای شهر بوشهر ، حالا که قرار است ایشان شهردار جدید شهرمان باشد ،گرچه شناخت دقیقی از وی نداریم ، با این وجود چه ایشان گزینه مد نظر و مورد وثوق شما باشد وچه نباشد، خواهشاََاینجانب بعنوان شهروندی مطالبه گر، با کنار گذاشتن اختلافات پنهان و آشکار خود با وحدت و یکپارچگی ، دراین ایام باقی مانده دوران صدارت خود، با تمام توان ضمن حمایت کامل از شهردار ، تسهیل گر اقدامات، طرحها وپروژه های مد نظرشان باشید، این ایام پیش رو را مغتنم بشمرید بطوری که انگار دیگر هرگز باز نخواهد گشت..

  • منبع خبر : نصیر بوشهر