نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – شهردار بوشهر در جلسه شورای شهر فرمودند که نیمی از زمین شهرداری بوشهر در شیراز تصرف شده و سند نیم دیگر آن نیز در شهرداری گم شده است و این زمین خدابیامرز شده! درمورد زمین های شهرداری در برازجان و دیر نیز اطلاع دقیقی موجود نیست! در بوشهر نیز […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – شهردار بوشهر در جلسه شورای شهر فرمودند که نیمی از زمین شهرداری بوشهر در شیراز تصرف شده و سند نیم دیگر آن نیز در شهرداری گم شده است و این زمین خدابیامرز شده!

درمورد زمین های شهرداری در برازجان و دیر نیز اطلاع دقیقی موجود نیست! در بوشهر نیز گویا شهرداری قادر به بازپس گیری ملک خود در کنار پارک مادر و جاهای دیگر  نیست!

آقایان شهردار و شورا باید خدمتتان عرض کنم شهرداری که قادر به نگهداری از سند ملک خود نیست و در آن سند ملک گم می شود باید هم آن تخلفات مالی اتفاق بیوفتد، شهرداری که حتی قادر به گرفتن حق مردم نیست و نمی تواند حتی املاک خود را در شهر بوشهر پس بگیرد با این حساب باید گفت که این شهرداری است که خدابیامرز شده!!!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر