شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ متهم به خودزنی برکنار شد ◻️شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران که گفته می‌شد به علت فساد ستیزی قمه خورده است با روشن شدن موضوع و اعلام پزشکی قانونی مبنی بر خودزنی، از کار برکنار شد.

شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ متهم به خودزنی برکنار شد

◻️شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ تهران که گفته می‌شد به علت فساد ستیزی قمه خورده است با روشن شدن موضوع و اعلام پزشکی قانونی مبنی بر خودزنی، از کار برکنار شد.

  • منبع خبر : فرارو