آب شدن یخ های قطب شمال و جنوب یکی از اساسی ترین تهدید های تغییر آب و هوا است که می تواند منجر به اتفاق تلخ و سرنوشت سازی در زندگی انسان شود. با آب شدن یخ قطب در نتیجه گرم شدن زمین میزان سطح آب بالا آمده و می تواند در آینده نزدیک موجب […]

آب شدن یخ های قطب شمال و جنوب یکی از اساسی ترین تهدید های تغییر آب و هوا است که می تواند منجر به اتفاق تلخ و سرنوشت سازی در زندگی انسان شود.

با آب شدن یخ قطب در نتیجه گرم شدن زمین میزان سطح آب بالا آمده و می تواند در آینده نزدیک موجب زیر آب رفتن بسیاری از شهرها در دنیا شود.

شانگ های

شانگ های

۱. شانگ های چین
طبق تحقیقات سازمان علمی مستقل مرکز آب و هوایی آمریکا در حال حاضر ۹۳ میلیون نفر در مناطقی از چین زندگی می کنند که ممکن است تا سال ۲۰۵۰ گرفتار سیل و آبگرفتگی شود. شانگ های که پرجمعیت ترین شهر چین است.

۲. هانوی ویتنام
به گفته سازمان مرکز آب و هوایی آمریکا در ویتنام بیش از ۳۱ میلیون نفر که تقریبا برابر با یک چهارم جمعیت این کشور می شود، در مناطقی زندگی می کنند که ممکن است تا سال ۲۰۵۰ هر سال گرفتار طغیان آب های شور شدیدی شوند. پیش بینی می شود که تا آن زمان سیلاب های سالیانه اقیانوس های تاثیر ویژه ای بر این مناطق می گذارد.

کلکته

کلکته

۳.کلکته هند
در هند ممکن است تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۶ میلیون نفر از ساکنین مناطق ساحلی در معرض سیلاب های سالیانه قرار بگیرند. بنگال غربی، ادیشا و شهر شرقی کلکته از آسیب پذیرترین مناطق در برابر سیل هستند.

۴.بانکوک تایلند
بانکوک پایتخت تایلند تنها یک و نیم متر بالا تر از سطح دریا است و شدیدا در خطر زیر آب رفتن قرار دارد . ارزیابی سازمان زیست محیطی ارث اورگ در هنگ کنگ نشان می دهد که ممکن است ۹۴ درصد از جمعیت این شهر تا شال ۲۱۰۰ مجبور به نقل مکان شوند.

۵.اسکندریه مصر
خطر سیل میراث فرهنگی دنیا تهدید می کند. بخش عمده این شهر پنج میلیون نفری ارتفاع کمی از سطح دریا دارد. ارزیابی های سازمان ارث اورگ نشان می دهد بدون انجام تدابیر امنیتی و محافظتی از شهر در برابر طغیان های آب و سیل بخشی از این شهر تا سال ۲۱۰۰ به زیر آب می رود.

 

اسکندریه

اسکندریه

  • منبع خبر : طلا