نصیر بوشهر – حامد نوشادی – جایگاهی تخصصی است. بنابراین نیازمند متخصصین و مهندسین عمران، شهرسازی و کارشناسان خبره ی حقوقی و مالی است. محل کارآموزی نیست. نیازمند تجربه در کنار تخصص است. بنابراین محل آزمون و خطا و تازه کارهای نابلد و بدون تجربه نیست. نه تنها شغل نیست، بلکه متولی اشتغال هم نیست. […]

نصیر بوشهر – حامد نوشادی – جایگاهی تخصصی است. بنابراین نیازمند متخصصین و مهندسین عمران، شهرسازی و کارشناسان خبره ی حقوقی و مالی است.

محل کارآموزی نیست.
نیازمند تجربه در کنار تخصص است.
بنابراین محل آزمون و خطا و تازه کارهای نابلد و بدون تجربه نیست.

نه تنها شغل نیست، بلکه متولی اشتغال هم نیست. تسهیل کننده و در نتیجه عامل رونق و روانی مسیر کارآفرینان و اشتغالزایی است.

محل کسب درآمد و ثروت نیست.
با چنین دیدگاهی باید به حوزه های اقتصادی رجوع کرد نه شورای شهر.

محل تسویه حساب های شخصی و جناحی نیست.
ورود با این دیدگاه به شورای شهر، خیانت به اعتماد، وقت و سرمایه ی مردم است.

محل شهرت طلبی، جاه طلبی، معروف شدن و دنبال کننده ی (فالوور) مجازی و حقیقی یافتن هم نیست.

شورای شهر، یک مسئولیت اجتماعی خطیر و جایگاهی با تعهد بالاست که در کنار تخصص مرتبط و تجربه ی بالا، نیازمند تلاش و همت دائمی همراه با مراقبت از خود در مقابل جاه طلبی های نفسانی و فزون خواهی های دنیایی است تا بتوانید در برابر اعتماد شهروندان و حق داران به خوبی ادای دین نمایید.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر