شوک هولناک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور   ???? بابک عابدین، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص شوک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور گفت: ???? اگر نتوانیم سرعت در انتقال داده‌ها و دانش اطلاعات و ارتباطات را توسعه بدهیم بدون تردید نخواهیم توانست به یک قدرت و قطب اقتصادی […]

شوک هولناک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور

 

???? بابک عابدین، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص شوک محدودیت اینترنت به اقتصاد کشور گفت:

???? اگر نتوانیم سرعت در انتقال داده‌ها و دانش اطلاعات و ارتباطات را توسعه بدهیم بدون تردید نخواهیم توانست به یک قدرت و قطب اقتصادی در خاورمیانه تبدیل شویم.

???? این روزها سخن گفتن از توسعه اقتصادی بدون رشد صنعت تکنولوژی بی‌معناست.

 

 

 

  • منبع خبر : خبرفوری