شکایت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر ????درپی انتشار نامه مربوط به حقوق مدیرکل دفتر وزیر نفت، این وزارتخانه از عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی و دو فرد دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد.

شکایت وزارت نفت از خبرنگار افشاگر

????درپی انتشار نامه مربوط به حقوق مدیرکل دفتر وزیر نفت، این وزارتخانه از عاطفه اسماعیلی، خبرنگار خوزستانی و دو فرد دیگر به اتهام انتشار اسناد محرمانه شکایت کرد.

  • منبع خبر : عصر ایران