شگفتی‌سازی‌های پیام‌رسان ایتا؛ این داستان متهم کردن کاربران   🔹پیام رسان ایرانی ایتا کانال مهدی نصیری را که به نشر یادداشتهای دینی و سیاسی می‌پرداخت، بخاطر یانتشار به اتهام هنجار شکنی و نشر محتوای نامناسب مسدود کرد.   گویا ایتا خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند بدون برگزار کردن دادگاه و عدم تفهیم اتهام، […]

شگفتی‌سازی‌های پیام‌رسان ایتا؛ این داستان متهم کردن کاربران

 

🔹پیام رسان ایرانی ایتا کانال مهدی نصیری را که به نشر یادداشتهای دینی و سیاسی می‌پرداخت، بخاطر یانتشار

به اتهام هنجار شکنی و نشر محتوای نامناسب مسدود کرد.

 

گویا ایتا خود را در جایگاهی می‌بیند که می‌تواند بدون برگزار کردن دادگاه و عدم تفهیم اتهام، کسی را گناهکار اعلام کند و رای صادر کند.

  • منبع خبر : عصر فوری