نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – امروز حسین صالحیان شهردار بوشهر که پیشتر معاون خدمات شهری یزد بوده معارفه شد!شهرداری که با ۵ رای اعضا شورا که رایی بسیار شکننده بود به عنوان شهردار بوشهر انتخاب شد که حواشی بسیاری در پی خود داشت از عدم ارائه برنامه جامع و کامل شامل اهداف و راهکارها […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – امروز حسین صالحیان شهردار بوشهر که پیشتر معاون خدمات شهری یزد بوده معارفه شد!شهرداری که با ۵ رای اعضا شورا که رایی بسیار شکننده بود به عنوان شهردار بوشهر انتخاب شد که حواشی بسیاری در پی خود داشت از عدم ارائه برنامه جامع و کامل شامل اهداف و راهکارها توسط ایشان تا اعتراض سه عضو شورای شهر که صورتجلسه را امضا نکردند و پس از آن نیز ۶ عضو شورای شهر به علت تخلفات مالی بازداشت شدند که سه نفر از آنها جزو رای دهندگان به صالحیان شهرداری که امروز معارفه شد بودند.

حال با توجه به دستور مقام قضایی مبنی بر نظارت قضایی اعضا بازداشتی و سخنان جمشیدی فرماندار بوشهر که اعلام کرده بود از اعضای علی البدل شورای شهر بوشهر دعوت می شود تا جایگزین اعضا بازداشتی شورا شوند، دکتر پولادی ریشهری عضو علی البدل شورا طی بیانیه ای از حضور در شورا انصراف داد. یکی دیگر از اعضای علی البدل شورا نیز فوت نموده است و جایگزینی اعضا علی البدل نیز در ابهام قرار دارد. سه عضو باقیمانده شورا نیز قادر به برگزاری جلسه و کمیسیون ها نیستند و معلوم نیست وضعیت نظارت بر عملکرد شهردار و مصوبه های شورا و پرونده های موجود در کمیسیون ها و قرارداد های شهرداری به کجا می انجامد.

با توجه به موضوعات فوق می توان گفت صالحیان هیچ برنامه خاصی برای اداره شهرداری مرکز استان نداشته و عملکرد ایشان در نهایت بر مدار صفر درجه بوده و هیچگونه عملکرد مثبتی برای شهر بوشهر نخواهد داشت!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر