نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – از مهرماه که صالحیان به عنوان شهردار بوشهر حکم خود را دریافت کرد نزدیک به پنج ماه میگذرد شهرداری که از سوی اعضا شورای پر حاشیه پنجم انتخاب و پس از کنار گذاشته شدن تعدادی از اعضا شورا توسط دستگاه قضا و تشکیل شورای علی البدلی شروع به کار […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – از مهرماه که صالحیان به عنوان شهردار بوشهر حکم خود را دریافت کرد نزدیک به پنج ماه میگذرد شهرداری که از سوی اعضا شورای پر حاشیه پنجم انتخاب و پس از کنار گذاشته شدن تعدادی از اعضا شورا توسط دستگاه قضا و تشکیل شورای علی البدلی شروع به کار نمود اما گویا تقدیر شورای پنجم با حواشی گره خورده است از املاک خدابیامرز شهرداری بوشهر در شیراز، برازجان، دیر و حتی بوشهر تا رهن خانه ۶۵۰ میلیونی برای شهردار و تجهیز ۱۵۰ میلیونی آن و پول رهن خانه شهردار های قبلی که گم شده است حواشی شورا و شهردار جدید بودند.
به تازگی نیز شهردار بوشهر لایحه بودجه شهرداری را به شورا ارائه کرده است. ایشان اعلام کردند: بودجه سال آینده شهرداری و سازمان های تابعه ۶۲۳ میلیاردتومان پیش بینی شده که نسبت به سالجاری (۲۹۹ میلیارد تومان) بیش از ۱۰۰ درصد رشد می یابد.

رقم لایحه بودجه سال آینده دو برابر بودجه سالجاری می باشد که بسیار خیالبافانه نوشته شده و محقق شدن آن بسیار بعید به نظر می آید. باید از ایشان و شورای شهر پرسید این افزایش رقم بودجه در صورت تحقق آن به چه قیمتی می باشد؟

آیا به قیمت فشار بر شهروندان با افزایش قیمت عوارض و خدمات شهرداری؟ یا اینکه اعضا شورا و شهرداری در چاله چوله های فراوان شهر گنجی یافته اند!

سوال دیگر این که چند درصد بودجه سال جاری محقق شده است که به یکباره لایحه بودجه دو برابر شده است؟

خانم عبیدی عضو شورای شهر نسبت به نیروی هوایی گله مند است که نیروی هوایی در مورد جاده سلامت با شهرداری همکاری نمی کند و خواهان همدلی نیروی هوایی و شهرداری می باشد!خانم عبیدی همدلی باید دو سویه باشد! شما ابتدا نگاهی بیاندازند به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری که در روز نیروی هوایی چه میزان برای گرامیداشت این روز فعالیت کرده است تا میزان همدلی مجموعه شهرداری مشخص شود سپس خواهان همدلی نیروی هوایی باشید!

عملکرد شهردار و شهرداری آنچنان ضعیف می باشد و درگیر روزمرگی و مسایل داخلی خود شده است که از وظایف اولیه و ذاتی خود نیز درمانده اند و شهروندان دچار مشکلات عدیده و نبود حداقل خدمات استاندارد در محل زندگی خود هستند!

آقای صالحیان پس از پنج ماه از نشستن بر صندلی شهرداری بوشهر عملکردی قابل قبولی نداشته و سه ماه باقی مانده تا شورای جدید نیز به همین منوال سپری شده و در پایان این شهروندان شهر بوشهر هستند که باید هزینه های این شهردار را بدهند که تاکنون برای شهروندان بیش از ده میلیارد ریال به طور مستقیم هزینه داشته است (هزینه های غیر مستقیم آن بماند!)اما بازده ای در حد حداقل ده میلیارد ریال را نداشته است!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر