صحبتِ حُکام ظلمت شبِ یلداست نور زِ خورشید جوی/خواه بو‌ که برآید   صحبت: دوستی، هم‌نشینی، نشست و برخاست   صحبت حُکّام: «رسول (ص) گفت: دشمن‌ترین علما نزد حق تعالی علمایی‌اند که به نزدیک امرا شوند.» «و گفت: علما امانت‌داران پیغامبران‌اند- تا با سلطانان مخالطت نکنند- و چون مخالطت کردند، در امانت خیانت کردند.» […]

 

صحبتِ حُکام ظلمت شبِ یلداست

نور زِ خورشید جوی/خواه بو‌ که برآید

 

صحبت: دوستی، هم‌نشینی، نشست و برخاست

 

صحبت حُکّام: «رسول (ص) گفت: دشمن‌ترین علما نزد حق تعالی علمایی‌اند که به نزدیک امرا شوند.» «و گفت: علما امانت‌داران پیغامبران‌اند- تا با سلطانان مخالطت نکنند- و چون مخالطت کردند، در امانت خیانت کردند.» «و بوذر گفت فرا سَلَمَه که: دور باش از درگاه سلطان، که از دنیاوی هیچ چیز به تو نرسد که نه از آن زیادت از دین تو بشود. (غزالی، کیمیا، ۱۳۸۱)

 

ظلمت: در کنار حکام، احتمالا تبادر به «ظالم» دارد.

 

یلدا: کلمه‌ای است سریانی به معنی میلاد عربی، چون شب یلدا را با میلاد مسیح تطبیق می‌کرده‌اند. (نک. حاشیه معین بر برهان، ذیل همین واژه.) گفته‌اند کنستانتین قیصر روم، تولد مسیح را که نامعلوم بود در روز کریسمس کنونی قرار داده، که از همان هنگام جشن گرفته می‌شود. شب اول زمستان، اول دی، نقطهٔ انقلاب شَتَوی، شبی بلند؛ اهل احکامْ آن را شبی نحس می‌دانند. گویند شب تولد عیسی (ع) است. یلدا به معنی سیاه و تاریک و دراز و عمیق نیز آمده است؛ خاقانی

گر آن کیخسرو ایران و تور است

چرا بیژن شد این در چاه یلدا؟

 

(مصفى، فرهنگ اصطلاحات نجومی) دراز‌ترین شب سال، که در اصطلاح عمومی آن را شب چلّه نیز می‌گویند، چون زمستان عملی را دو ماه می‌دانند که ۴۰ روز اول آن را چلّهٔ بزرگ و ۲۰ روز آخر آن را چلّهٔ کوچک می‌نامند […] ظاهراً نخست میلاد ایزد مهر بوده و با انتقال بعضی از آداب مهرپرستی به مسیحیت، جشن میلاد مهر به کریسمس تغییر صورت داده و جای آن اندکی گشته است. (مصاحب)

 

خورشید: نماد نور و روشنی و حیات، و در اینجا به نظر می‌رسد مراد حضرت حق یا حاکم تمامت کاینات باشد.

 

بو که: (مخفف آن: بوک): بوَد که، امید که، باشد که، شاید که در معنی و کاربرد کنونی) (دهخدا)

خاقانی:

هر چه اندوختم، این طایفه را رشوه دهم

بوکه در راه گروگان شدنم نگذارند

 

دکتر سعید حمیدیان، شرحِ شوق

[در شرح و تحلیل اشعار حافظ]

جلد چهار، صفحهٔ ۲۶۸۴

  • منبع خبر : کانال استاد شفیعی کدکنی