«جواد حاتمی» با بیان اینکه هر روز تاخیر در ساخت فاز دوم این پتروشیمی عدم‌النفع ۸۰۰ هزار دلاری دارد مهمترین مشکل در ساخت فاز سوم این طرح با هدف تکمیل زنجیره متانول را تامین منابع مالی و سرمایه عنوان کرد و گفت: برای آغاز عملیات اجرایی فاز سوم، درخواست تسهیلات ۸۲۰ میلیون دلاری داریم. مدیرعامل […]

«جواد حاتمی» با بیان اینکه هر روز تاخیر در ساخت فاز دوم این پتروشیمی عدم‌النفع ۸۰۰ هزار دلاری دارد مهمترین مشکل در ساخت فاز سوم این طرح با هدف تکمیل زنجیره متانول را تامین منابع مالی و سرمایه عنوان کرد و گفت: برای آغاز عملیات اجرایی فاز سوم، درخواست تسهیلات ۸۲۰ میلیون دلاری داریم.

مدیرعامل پتروشیمی بوشهر همچنین در گفته‌های دیگری با تائید مشکلات مالی موجود در مسیر تکمیل فاز دوم و ساخت فاز سوم پتروشیمی «بوشهر»، گفته است: با وجود مشکلات مالی، ساخت شهرک مسکونی ساحلی از برنامه‌های مهم پتروشیمی «بوشهر» بوده که در اولویت است!

  • منبع خبر : انرژی نیوز