اعلام سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت از تعیین عیدی یک میلیون ۶۵۰ هزار تومانی برای سال بعد حکایت دارد.   گفتی است با وجود افزایش چشمگیر تورم این میزان افزایش نسبت به سال قبل که یک میلیون و پانصد بود فقط ۱۵۰هزار تومان یعنی […]

 

اعلام سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت از تعیین عیدی یک میلیون ۶۵۰ هزار تومانی برای سال بعد حکایت دارد.

 

گفتی است با وجود افزایش چشمگیر تورم این میزان افزایش نسبت به سال قبل که یک میلیون و پانصد بود فقط ۱۵۰هزار تومان یعنی اندازه سه‌ تا دبه ماست اضافه شد.

 

 

  • منبع خبر : قانون