محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی جداگانه علیرضا دانشی را به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و علیرضا مهدی‌زاده را به‌عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران منصوب کرد.

محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی جداگانه علیرضا دانشی را به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و علیرضا مهدی‌زاده را به‌عنوان مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران منصوب کرد.

  • منبع خبر : نفت آنلاین