💢صدیقی، امام جمعه موقت تهران: ❗️مذاکره قبلی برد – باخت بود اما مذاکره دولت ولایی برد -برد است ❗️دولت جدید عاشق است ❗️مقاومت مردم جواب داده؛ این چند صباح را هم صبر کنید ❗️شیطان می خواست با بی آبی مردم و دولت را در مقابل یکدیگر قرار دهد.

💢صدیقی، امام جمعه موقت تهران:

❗️مذاکره قبلی برد – باخت بود اما مذاکره دولت ولایی برد -برد است

❗️دولت جدید عاشق است

❗️مقاومت مردم جواب داده؛ این چند صباح را هم صبر کنید

❗️شیطان می خواست با بی آبی مردم و دولت را در مقابل یکدیگر قرار دهد.

  • منبع خبر : قانون