🔻صدیقی، امام جمعه موقت تهران: هر رئیس جمهوری اگر بخواهد مسئولانی را که رئیسی منصوب کرده عوض کند، خسارتش برای مردم است ▪️صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت: هر رئیس جمهوری اگر بخواهد همه مسیری را که رئیسی بنا نهاده و مسئولانی را که او منصوب کرده عوض کند، این خسارت برای مردم است. کسی […]

🔻صدیقی، امام جمعه موقت تهران: هر رئیس جمهوری اگر بخواهد مسئولانی را که رئیسی منصوب کرده عوض کند، خسارتش برای مردم است

▪️صدیقی، امام جمعه موقت تهران گفت: هر رئیس جمهوری اگر بخواهد همه مسیری را که رئیسی بنا نهاده و مسئولانی را که او منصوب کرده عوض کند، این خسارت برای مردم است. کسی را انتخاب کنید که راه رئیسی را ادامه دهد.

  • منبع خبر : تجارت نیوز