????با ورود بازرسی کل استان بوشهر به فرآیند مناقصه یکی از شرکت‌های پتروشیمی مستقر در عسلویه ۴۳ میلیارد ریال صرفه جویی شد ????بر اساس این گزارش بررسی مناقصه تأمین خدمات حمل و نقل و ترابری شرکت پتروشیمی مذکور توسط بازرسی‌ کل استان بوشهر، نشان داد علی‌رغم برآورد کارفرما، کمترین قیمت پیشنهادی به میزان ۲۸ […]

 

????با ورود بازرسی کل استان بوشهر به فرآیند مناقصه یکی از شرکت‌های پتروشیمی مستقر در عسلویه ۴۳ میلیارد ریال صرفه جویی شد

????بر اساس این گزارش بررسی مناقصه تأمین خدمات حمل و نقل و ترابری شرکت پتروشیمی مذکور توسط بازرسی‌ کل استان بوشهر، نشان داد علی‌رغم برآورد کارفرما، کمترین قیمت پیشنهادی به میزان ۲۸ درصد بالاتر از برآورد اولیه واصل شده که پیگیری‌های تکمیلی مشخص کرد برآورد اعلامی از سوی کارفرما به صورت غیرواقعی و بالاتر از نرخ‌های منطقه است

????به توصیه بازرسی‌کل استان بوشهر، کل فرآیند مناقصه تجدید و در نهایت مقرر شد با توجه به ظرفیت قانونی تعریف شده در آیین‌نامه معاملاتی شرکت پتروشیمی، قرارداد فعلی با راهبری پیمانکار فعلی و بر اساس نرخ واقعی تورم یک سال گذشته از طریق مذاکره تمدید شود.

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر