نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   دوتا ضربه به اسم تویبه داریم ،که اولش تویبه (عرب) و دومیش تویبه (عجم)است. ضربه تویبه اول (عرب) اگر شمال چهار چهار ۱۵بهمن ماه حساب کنیم ۱۰روز بعدش ۲۵بهمن ماه می وزد .قبل از اینکه ضربه (تویبه) بزند ۲تا۳روز هوا قوس می شود . هوا غیابلی است در مواقعی […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

دوتا ضربه به اسم تویبه داریم ،که اولش تویبه (عرب) و دومیش تویبه (عجم)است.
ضربه تویبه اول (عرب)
اگر شمال چهار چهار ۱۵بهمن ماه حساب کنیم ۱۰روز بعدش ۲۵بهمن ماه می وزد .قبل از اینکه ضربه (تویبه) بزند ۲تا۳روز هوا قوس می شود .
هوا غیابلی است در مواقعی که قوس می شود هوا گرم و به محظ اینکه شمال به وزد هوا سر می شود.این کاهش و افزایش دما همینطوری ادامه دارد تا پایان تویبه دوم(عجم)آن سرما کم تر می شود.
اگر شما چهار چهار تعداد روزهای زیاد باشد موقع وزیدن ضربه(تویبه عرب) با سرعت کمتری می‌آید.
مدت زمان وزیدن( تویبه عرب) ۵تا ۷ روز است .
اگر در زمانی که( تویبه عرب) می وزد تعداد زمان شمالش بیشتر شود (تویبه عجم )سرعت و قدرت کمتری پیدا می کند.
بعضی سال هم هر (تویبه) با سرعت و قدرت زیاد می وزند.
ولی همیشه تویبه اول نصبت به تویبه دوم قدرت و سرعت بیشتر داشته است.
اگر موقع وزیدن باران نبارد گرد و خاک زیادی بلند می شود .
وقتی که شمال (تویبه)تمام شود همه چیز در دریا به رول قبل بر می گردد.
تا موقعی که شمال تویبه نزده بود قدرت موج از سرعت باد بیشتر بود ولی به محظ اینکه ضربه(تویبه)تمام می شود سرعت باد و قدرت موج یکسان می شود.
به این علت است که زمین دریا بیدار است و آنکه موقع زمین دریا آرام می شود و املا هایی که آمدن روی سطح دریا به کف دریا بر می گردند.
ضربه شمال (تویبه عرب)
به معنی ، توبه کردن،تابع شدن است
و وازنک هم دارد ،یعنی از نو شروع شدن و قدرت یافتن ضربه تویبه
به تشکر و همکاری از
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر