نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:این طوفان به ۲ اسم معروف است ولی بیشتر به اسم لچیذب آن را می شناسند.این کلمه از ریشه کذب به معنی دروغ است.یعنی باد دروغین به این دلیل است که شبیه به طوفان لیمر می وزد. فصل وزیدن ضربه(طوفان) لچیذب ۱۰ روز بعد از ستاره سبعه است.که از اول مهرماه […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:این طوفان به ۲ اسم معروف است ولی بیشتر به اسم لچیذب آن را می شناسند.این کلمه از ریشه کذب به معنی دروغ است.یعنی باد دروغین به این دلیل است که شبیه به طوفان لیمر می وزد.

فصل وزیدن ضربه(طوفان) لچیذب ۱۰ روز بعد از ستاره سبعه است.که از اول مهرماه موسم دارد وتا آخرمهرماه ادامه می یابد.که همیشه ضربه لچیذب بین ۲۰تا۲۵ وگاهی ۲۷تا۲۸می وزد.اختلاف نظر زمانی این ضربه زیاد است از ۱۵مهرماه شروع می شود ولی هرچه به ۱۰ روز آخرماه نزدیک می شویم احتمال ضربه لچیذب بیشتر می شودوگاهی صیادان فکر می کنندکه ضربه لیمر وزیده است.درواقع باید گفت تاریخ معینی نمیتوان بهش دادچون عامل اصلی وزیدن باد اختلاف روی سطح زمین است وهروقت این اختلاف به وجود آید طوفان می شود.جهت این ضربه از سمت (نَعش،مطلع) است.یعنی اگر ما مرکز را (یاء ،شمال)حساب کنیم دومین از راست می شود.که باخودتلاطم و تغییر هوادارد هوا ابری می شودو گاهی رعد و برق می زند.وما درحاشیه ورود پاییز قرار
می گیریم (یعنی اینکه ازسمت شمال درشیب زمستان و پاییز حساب کنیم شیب پاییز می آیدتا برسد که در
ورودی اش ضربه لچیذب می زند،غافل گیر کننده است ولی به شدت لیمر نمی آید.
موقعی که ضربه لچیذب می خواهدبیایدنشانه دارد (ضربه با ستاره فرق دارد)قبل از اینکه ضربه بزند بین ۱تا۲ساعت :اول: از قبله سمت (مغیب) باشد ابر می فرستد بالا و شکل ابرها مثل بستی قیفی می باشدو ابرها به صورت افقی و عمودی مانند که به رنگ سفیدو تیره هستند.به سمت (یاء)که می آیدهمراه با رعد وبرق می باشدوبهترین نشانه ضربه لچیذب از سمت (مشرق)تاسمت (یاء) و (مطلع) تمامآ ابر می گیرد.و گاهی اوقات اگر ضربه لچیذب در بوشهر نزند احتمال دارد شهرهای دیگری بزند (خوزستان،آبادان،هندیجان،دیلم،گناوه،،،،)که باسرعتی بین ۷۰تا۸۰کیلومتر می وزد.این ضربه بین ۱تا۲روز می وزد.که در آن موقع صافی ضربه لچیذب به بوشهرمی آید(منظور از صافی ضربه این است که ۱ تا ۲روز شمال می آید و این نشانه برای دریانوردان است که ضربه لچیذب آمده است ودیگر خیالتان راحت باشد)

 

وبعد از پایان ضربه لچیذب فصل کار شروع می شود هم برای ماهیگیران و هم برای جهازهای باربری که از بصره خرما به سمت کشورهای (هند،پاکستان،ملیوار،،،،)می برند .
از ضربه لچیذب تا ضربه لیمر برج عقرب می گویندبه خاطر اینکه هردو ضربه خیلی قوی و زهر دار هستند به برج عقرب در زبان اهل دریا معروف شده است.

به قول ناخد رحمان غاله :
ضربه لچیذب به تعبیری دیگرمانند طفل شیرخواری می ماند که وقتی شیر خورد بلا فاصله آرام می گیرد (منظور این است که ضربه لچیذب زود تمام می شودودراین ۱تا۲ساعت خیلی خرابی به بار می آورد،شناوری در دریا باشد احتمال غرق شدنش زیاد است و روی خشکی درخت،تیره برق ،،، را می اندازد)

  • منبع خبر : نصیر بوشهر