🔹شاید زمانیکه در سال ۱۹۶۹ از اینترنت تنها به عنوان ابزاری برای انتقال داده و اتصال چند کامپیوتر استفاده می‌شد کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی اینترنت چنین نقش مهمی در زندگی ما پیدا کند. آمریکا با ۱۱ میلیارد دلار بیشترین ضرر از قطعی یک روز اینترنت می‌کند؛ چین با ۱۰ میلیارد دلار کشور […]

 

🔹شاید زمانیکه در سال ۱۹۶۹ از اینترنت تنها به عنوان ابزاری برای انتقال داده و اتصال چند کامپیوتر استفاده می‌شد کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی اینترنت چنین نقش مهمی در زندگی ما پیدا کند.

آمریکا با ۱۱ میلیارد دلار بیشترین ضرر از قطعی یک روز اینترنت می‌کند؛ چین با ۱۰ میلیارد دلار کشور بعدی است. انگستان با ۳.۲، ژاپن با ۲.۷ و آلمان با ۱.۵ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.

🔹اما زیان‌های هنگفت تنها مربوط به اقتصادهای بزرگ دنیا نمی‌شود و هرکشوری از قطعی اینترنت زیان‌های میلیون دلاری می‌کند. به عنوان مثال  ایران که در سال ۲۰۲۱ به ازای هر روز قطعی اینترنت زیانی معادل ۳۷ میلیون دلار متحمل می‌شود. در میان کشورهای منطقه عربستان سعودی با ۲۵۹ میلیون دلار،‌ بیشترین زیان را از قطعی یک روز اینترنت می‌بیند؛ امارات با ۲۵۱ و ترکیه با ۱۶۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

  • منبع خبر : عصر فوری